Search
Close this search box.

İŞLETMELERDE MALİYET YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI

 • Maliyet Yönetim sürecini etkileyen tüm süreçler hakkında bilgi sahibi olmak
 • İşletmenin tüm süreçlerindeki uygulamaların Maliyet sürecine etkisini öğrenmek
 • Eğitimi tamamlayan kişilerin Mesleğindeki bilgi ve deneyimini artırarak sorunlara farklı bir bakış açısı kazanması, sorunlar karşısında daha çözüm odaklı ve teknik birçok sorunun üstesinden gelebilecek bilgi donanıma sahip olması
 • Hazır ERP paketleri ile 3rd parti uygulamalardaki kurguları anlama ve olası hataları tespit etme ve çözüm sürecinde rol alma
 • Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir

KİMLER ALMALI ?

 • Ticaret Meslek Lisesi Öğrencileri veya Mezunları
 • Üniversitelerin İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe, Finans Yüksekokul Öğrencileri veya Yeni Mezunları
 • Firmaların Mali departmanı (Muhasebe, Bütçe ve Raporlama, Maliyet Muhasebesi, Maliyet Analiz vb.) çalışanları
 • Akademisyenler
 • Mali Müşavirler
 • Erp Proje Yöneticileri

BİREYSEL ÖN BAŞVURU

Bireysel Ön Kayıt Formu
Ad Soyad
Ad Soyad
Adınız
Soyadınız

EĞİTİM İÇERİĞİ

Maliyet Terimleri

 • Yönetim Muhasebesi / VUK / IFRS
 • Fiili Maliyet – Standart Maliyet
 • 7/A - 7/B Maliyet Sistemi
 • Sınai / Ticari Maliyet
 • Depo Bazlı Maliyet, Stok Maliyeti
 • AOM, Hareketli AOM, Parti Bazlı Maliyet
 • Masraf Merkezi, Maliyet Objesi / Referans Kodu, Kar Merkezi
 • Stok / Hizmet / Sabit Kıymet
 • Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Ticari Mal, Diğer Stok (İşletme Malzemesi)
 • 2K, Hurda, Fire, Atık, Yan Ürün nedir? Farkları nelerdir?

KURUMSAL ÖN BAŞVURU

Kurumsal Ön Kayıt Formu
Ad Soyad
Ad Soyad
Adınız
Soyadınız
Kişi Sayısı

Fiili Maliyet

 • Fiili Maliyet Dönem Kavramı
  1. Dönem Belirleme
 • Tek Düzen Hesap Planındaki Maliyet Hesapları
  1. 15 Grubu Hesaplar
  2. 6’lı Hesaplar
  3. 7’li Hesaplar
  4. 8 Serbest Hesaplar
 • Gider Yönetimi
  1. Masraf Merkezi Yapısı
  2. Referans Kodu Yapısı
  3. Masraf Merkezinin Kullanıldığı Süreçler
   1. Satınalama Talep / Sipariş
   2. Ücret Bordrosu
   3. Sabit Kıymet / Amortisman
   4. Diğer Muhasebe Kayıtları
  4. Masraf Merkezi 7’li Hesap Entegrasyonu
  5. Hizmet Kartları (Gider Çeşitleri) Yapısı
  6. Hizmet Kartları 7’li Hesap Entegrasyonu
   1. Satınalama Talep / Sipariş
   2. Masraf Merkezi – Hizmet Kartı Optimizasyonu
 • Stok Envanter Yönetimi
  1. Stok Kod Yapısı
   1. Hammadde
   2. Yarı Mamul
   3. Mamul
   4. Ticari Mal
   5. Diğer Stok
   6. Hizmet
   7. Stoksuz Malzeme
  2. Varyant Yapısı
  3. Sistem Dışı Takipsiz Stoklar
  4. Stoğu Pasife Alma kuralları
  5. Modül Stok Muhasebe 15 Grubu Eşleme
  6. Depo Yapısı
  7. Sistem dışı takipsiz depolar
  8. Envanter Hareket Tipleri
  9. Geçersiz Hareket Tiplerinin Tespiti
  10. Sayım Farkı nedir? Nasıl yönetilir?
  11. Sayım farklarında mahsuplaşma
  12. Sayım hangi periyotlarda yapılmalı
  13. Sayım Komisyonlarının belirlenmesi
  14. Üretim ve Satış hareketlerinin durdurulması
  15. Sayımda sektörel zorluklar
  16. Sayım Listelerinin yazdırılması
  17. Sayım raporundaki muhtemel hatalar (Depo, Stok Kısıtlama)
  18. Sayım şekli (Manuel, Barkodlu, Tartım)
  19. Sistem Kontrolü ve Sayım sonucunun sunuma hazırlanması
  20. Sayım Değerlendirme Toplantısı
  21. Sayım Farklarının birbirinden mahsup edilmesi
  22. Sayım Farklarının Üretime Çıkış yapılması
  23. Sayım Farklarının kayda alınmasında yapılan hatalar
  24. İşletme Malzemesi Denge Tablosu (Miktar)
  25. Sarfa Çıkış / Üretime Çıkış arasındaki fark
  26. Fason Üretim Uygulamaları
  27. Hammadde Stok Denge Tablosu (Miktar)
  28. İş Merkezi / Operasyon
  29. Ürün Ağacı (Reçete)
  30. Safha Bazlı Maliyet için safhaların Belirlenmesi
  31. Yarı Mamul Stok Denge Tablosu (Miktar)
  32. Mamul Stok Denge Tablosu (Miktar)
  33. Ticari Mallar Stok Denge Tablosu (Miktar)
 • 3rd parti sistemlerde envanter yönetimi
  1. 3rd Parti Entegrasyonunda Maliyet Süreci Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Gider Dağıtım Süreci
  1. Maliyet 1.Dağıtım
  2. Gider Dağıtım Anahtarları (1.Dağıtım)
  3. Maliyet 2.Dağıtım
  4. Gider Dağıtım Anahtarları (2.Dağıtım)
  5. Gider Dağıtım Tablosu (2.Dağıtım)
  6. Maliyet 3.Dağıtım
  7. Gider Dağıtım Anahtarları (3.Dağıtım)
 • Maliyet Öncesi Kontroller
  1. Üretime Çıkış miktarının Reçete ile kontrolü
  2. Tüketilen Hammadde / Mamul Birim Miktar Kontrolü
  3. Stok Hareketlerinde Birim Kontrolü
  4. Faturalanmamış İrsaliye Kontrolü
  5. Bedelsiz Girişler Kontrolü
  6. Belgesiz Stok Hareket Kontrolü
  7. Stok Hareketlerinde Dönemsel Kaymalar
   1. Yoldaki Mallar
   2. İntaç Tarihi
  8. Masraf Merkezi 7’li Hesap Kontrolü
  9. Eksi Stok Kontrolü
  10. Denge Tablosu Miktar Farkı Kontrolü
  11. 15 grubu hesaplar Modül / Muhasebe Kontrolü
 • Üretim Maliyeti Hesaplama
  1. Üretim Maliyet Tablosu
 • Veri Güvenliği
  1. Envanter Kilitleme
  2. Sistem / Hesap Kilitleme
 • Maliyet Hesaplama
  1. 710 Hammadde Maliyeti Hesaplama
  2. 151 Safha Maliyeti Hesaplama
  3. 152 SMM Hesaplama
  4. 153 Ticari Mal Maliyeti Hesaplama
  5. 157 Diğer Stok Maliyeti Hesaplama
 • Maliyet Sonrası Kontroller
  1. Denge Tablosu Dönem Sonu Stok – Muhasebe Mizan (15’li Hesaplar) Kontrolü
  2. 7’li Hesaplar Yansıtma Kontrolü
  3. Sıfır Fiyatlı Stok Hareket Kontrolü
  4. Dönemsel Maliyet Artış / Azalış Kontrolü
 • Muhasebe Kayıtları
  1. 150-710 Muhasebe Kaydı
  2. 711-721-731+151 Muhasebe Kaydı
  3. 151-152 Muhasebe Kaydı
  4. 152-620, 153-621, 157-623 Muhasebe Kaydı
 • Hizmet Maliyeti
  1. 741-622 Muhasebe Kaydı

Standart Maliyet

 • Standart Maliyette Dönem ve Versiyon Kavramı
  1. Dönem Belirleme
  2. Versiyon Oluşturma
  3. Dönemsel Parametrelerin Belirlenmesi
 • Hammadde Fiyatlama Yöntemi
 • Giderlerinin Belirlenmesi
  1. Gider Çeşitlerine Göre Gider Belirleme Yöntemleri
   1. Ortalama
   2. Son Ay
   3. Hedef Kapasite
 • Fiyatlama Süreci
  1. Fiyatlama Yöntemleri
  2. Satış Teklifi
  3. Standart / Fiili Maliyet Karşılaştırma
 • Maliyet Sonrası Kontroller
  1. Versiyonlar arası Maliyet Artış / Azalış Kontrolü
  2. Sıfır Fiyatlı Maliyet Kontrolü
  3. Reçete Eksik / Fazla Malzeme Kontrolü
  4. Güncellenmemiş Hammadde Fiyat Kontrolü

Analizler

 • Hazır ERP ve 3rd parti yazılımlarda Envanter ve Maliyet Kurgu hataları
 • Ürün Bazlı Karlılık Analizi
 • Müşteri Bazlı Karlılık Analizi
 • Kategori Bazlı Karlılık Analizi
 • EBITDA / FAVÖK
 • Finansman Giderleri Karlılıkta Dikkate Alınmalı mı?
 • Maliyet Dışı Bırakılması Gereken Giderler var mıdır?
 • Kar Marjı / Kar Oranı Farkı nedir?
 • Başabaş Noktası Hesaplama
 • Gelir - Tahsilat, Gider - Ödeme Farkı
 • Kar mı Önemli Nakit mi?

Soru-Cevap

EĞİTİM SÜRESİ

 • 60 Saat

KAMPANYALAR